Vogel wijst erop dat vertalingen in het Duits van EG-documenten vaak met veel vertraging tot stand komen. Verder zit het de Duitse regering al lange tijd dwars, dat de Europese Gemeenschap in haar correspondentie met Duitse instanties en bedrijven veelal de Franse en Engelse taal gebruikt. Dit leidt vaak tot benadeling van vooral kleinere bedrijven, die geen eigen vertalers in dienst hebben. Aan deze misstand moet een eind komen, aldus Vogel.
In Bonn wijst men erop dat ongeveer 100 miljoen inwoners van de EG- landen Duitstalig zijn. Hiermee is het Duits de meest gesproken taal in de twaalf lidstaten van de EG.