Het Hof achtte de man schuldig aan 41 diefstallen van containers en andere voertuigen. De gevangenisstraf komt overeen met de eis van procureur-generaal mr F. de Groot en een eerder vonnis van de rechtbank in Dordrecht. De totale schade werd door de procureur-generaal op twee miljoen gulden geschat.