Alders heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder dit jaar werd het transport na acties van de Vervoersbond en Greenpeace opgeschort. Na overleg met alle partijen concludeert de minister echter dat het aan alle nationale en internationale regels voldoet.
Jaarlijks worden bestraalde splijtstofelementen vanuit de kerncentrale Dodewaard naar een opwerkingsfabriek in het Engelse Sellafield vervoerd. De Vervoersbond en Greenpeace voeren sinds begin dit jaar actie hiertegen. In verband hiermee legde Alders het transport in mei tijdelijk stil.
De minister laat nu aan de Kamer weten dat hij begrip heeft voor de argumenten van de Vervoersbond en Greenpeace. Zijns inziens is het transport echter veilig. Er is een meldingssysteem, waardoor alle autoriteiten op de hoogte zijn van het transport. Verder is op het speciaal ontworpen schip getraind personeel aanwezig.

Teleurgesteld

Een woordvoerder van Greenpeace toonde zich dinsdag teleurgesteld over de beslissing van Alders. De bewindsman heeft zich, aldus J. Bijlsma, laten leiden door een risico-analyse die is opgesteld door een belanghebbende partij, namelijk de GKN (Gemeenschappelijke Kerncentrales Nederland, beheerder van Dodewaard).
Bijlsma wijst erop dat internationaal veel steun is verkregen voor het protest tegen het transport van kernafval, zoals naar Engeland. Zo hebben circa 250.000 Europeanen een petitie tegen een dergelijke vorm van transport ondertekend. Greenpeace wenst zich niet zonder meer bij het besluit van Alders neer te leggen. Wat dit in de praktijk betekent, wil Bijlsma nog niet zeggen.
Volgens bestuurder K. Marges van de Vervoersbond FNV heeft Alders geen argumenten kunnen vinden om het transport tegen te houden. Het transport zal echter niet per schip vanuit Rotterdam of een andere Nederlandse haven naar Sellafield gaan. Volgens Marges gaat het per trein naar het Franse Calais en wordt het van daaruit verscheept naar Engeland.
“Calais is een zwakke plek in het verzet tegen het transport.” De vakbond in die Franse haven is volgens Marges niet aangesloten bij de Internationale Transport Federatie (ITF) die samen met Greepeace had aangedrongen op vervoer over zee met een speciaal schip. “Zoals het er nu naar uitziet, gaat het radio-actief afval weer gewoon met de veerboot mee” , aldus Marges. Volgens Marges liet Alders indertijd de Vervoersbond en Greenpeace al weten dat het transport in ons land tegengehouden kan worden maar dat het verzet ertegen stopt, zodra het wel via een buitenlandse haven mag.