ANTWERPEN – Het trainingscentrum van Depauw and Stokoe in Antwerpen start een praktijkgerichte cursus over zeetransport en opslag van verpakte gevaarlijke goederen (IMDG-code). Het centrum wil daarmee inspelen op de groeiende vraag naar een meer deskundige aanpak van risicovol vervoer. Volgens Depauw and Stoekoe worden bij het transport van gevaarlijke stoffen nog dikwijls ernstige overtredingen vastgesteld. Hoofdoorzaak is vaak het ontbreken van genoeg kennis op dit gebi