De eerste fase van het pilotproject zal bestaan uit een analyse van al bestaande ervaringen inzake bedrijfsvervoer in Vlaams-Brabant. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre de bedrijven zelf bereid zijn om mee te werken aan het project. Samen met deze bedrijven zal dan een vervoersplan worden uitgewerkt.
Als tweede fase moet dan de daadwerkelijke toepassing van het plan worden doorgevoerd. De GOM wil ook nagaan hoe eventuele veranderingen in het personeelsbestand in het bestaande plan kunnen worden verwerkt. Het pilotproject is goedgekeurd door zowel de gemeenschapsminister van economie De Batselier als de nationale verkeersminister Dehaene. Voor de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de know-how van organisaties als Langzaam Verkeer en Taxistop.
De GOM heeft ook berekend dat zestig procent van de tewerkstelling in het arrondissement Halle-Vilvoorde is geconcentreerd in zeven gemeentes met bedrijventerreinen langs de Brusselse Ring. De GOM stelt dan ook voor dat er langs de Ring geen nieuwe bedrijfszones meer worden gecreeerd. Eventuele nieuwe terreinen moeten volgens de GOM worden aangelegd op een voldoende afstand van Brussel en bij voorkeur bij op- en uitritten van snelwegcomplexen.