Het EWTIS beoogt de opzet van een databank en een netwerk. In het netwerk moeten nationale overheden, reders en havenautoriteiten met elektronische berichten (Edi) met elkaar kunnen communiceren over te vervoeren gevaarlijke ladingen.
De doelstelling van het project is drieledig. Ten eerste moet een goede informatievoorziening leiden tot vermindering van het aantal calamiteiten. In geval zich toch rampen voordoen moet een snelle informatievoorziening borg staan voor adequate hulpverlening met beperking van de milieuschade. Bovendien kan het systeem een middel zijn om illegale afvallozingen op zee te voorkomen.
Het totale project zal circa 4,6 miljoen ecu (bijna elf miljoen gulden) vergen. Daarvan zal ook een deel worden betaald door het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat in Den Haag, zo is toegezegd. Bovendien zal het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM) van dit ministerie actief bijdragen aan de totstandkoming van het systeem.
Het project wordt geleid door het Nederlandse adviesbureau Intercai Maritime Systems Technology. Voorts wordt onder meer deelgenomen door de bedrijven Impetus (Griekenland), Opeform (Frankrijk), Dirkzwager (Nederland), de havenbedrijven van Rotterdam en Le Havre, het Italiaanse Ditel, Lloyds of London Press plus de satellietorganisatie Inmarsat. De EG subsidieert in het kader van het Telematica-programma, en wel het onderdeel dat beoogt Europese netwerken voor overheidsdiensten te creeren.