In het Friese Lemsterland hebben de 4500 huishoudens sinds mei de beschikking over een groene en een grijze rolemmer met een inhoud van 240 liter per stuk. Deze duobakken zijn van binnen voorzien van een scheidingswand zodat er in totaal vier verschillende soorten huisvuil gescheiden kunnen worden opgehaald. De vier fracties zijn:
1. Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT);
2. Papier en karton;
3. Plastics, Metalen en Kartonnen Drankpakken (PMD) en
4. Restafval
Het PMD-aandeel wordt door de VAM in Wijster verder gescheiden.

In Breda is men al sinds maart in de weer met duobakken en bij flatgebouwen geplaatste speciale containers. Hier moeten de bewoners hun afval scheiden in GFT, bruikbaar en onbruikbaar afval. Onder bruikbaar afval worden glas, papier en karton, textiel, kunststoffen en kartonnen drankpakken verstaan. Dat wil zeggen, als die verpakkingen schoon zijn. Al het overige afval valt onder de noemer onbruikbaar afval. Tot nu toe zijn de organisatoren van de proef redelijk tevreden over de resultaten. Alleen de scheiding van kunststoffen en drankpakken loopt nog niet zoals gepland. De bewoners doen deze materialen vaak bij het onbruikbare afval. Een ander probleem is dat er een geringe hoeveelheid klein chemisch afval in het onbruikbare afval terecht komt.
Ook in Weert is in maart begonnen met een proefproject waarbij huisvuil gescheiden wordt ingezameld. Een jaar lang leveren duizend huishoudens hun afval gesorteerd in. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de herbruikbaarheid van plastics. Onderzocht wordt welke fractie van het kunststof-afval herbruikbaar is. Dit onderzoek gebeurt niet in SVM- verband, maar is gei”nitieerd door de kunststofproducenten Hoechst en DSM, de gemeente Weert, de provincie Limburg, het gewest Midden-Limburg en het milieuzorgbedrijf Van Gansewinkel. TNO (Apeldoorn) onderzoekt de scheidingsmogelijkheden van de afvalstroom kunststoffen. Gestreefd wordt naar een zo hoogwaardig mogelijke recycling.
In al de genoemde gemeentes wordt parallel aan deze proeven papier, glas en klein chemisch afval ingezameld op de gebruikelijke manieren.