Bij luchtvervoer selekteert men een afhandelaar die niet ruw met de materialen omgaat, die bij het laden en lossen goede aandacht besteed aan de pijlen en merktekens op de verpakkingen en die vakbekwaam opslaat in zowel het vliegtuig als tussentijds in de loods.
De bij ICEFAT aangesloten bedrijven zijn samen goed voor een omzet van circa 70 miljoen US dollar per jaar. Een bedrijf als Gerlach Art Packers & Shippers telt 45 medewerkers, onder wie ambachtelijke timmerlieden voor het vervaardigen van de verpakkingen. Alle ICEFAT-leden houden zich aan de door het bestuur van de organisatie uitgevaardigde ‘bye-laws’, waarin omschreven staat hoe en waarmee er moet worden verpakt en vervoerd. De organisatie houdt eens per jaar een congres, waar nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied worden besproken.