Het geautomatiseerde recyclingproces verwerkt afval van polystyreen hardschuim tot opnieuw bruikbare grondstof. Een shredder vermaalt het polystyreen tot kleine stukjes, die in de recycle-unit gesmolten en gefilterd worden en na koeling in een centrifuge worden gedroogd. Dit afvalmateriaal is de grondstof voor Flo-Pak verpakkingschips.
In een proces-extruder worden de diverse bestanddelen gesmolten en vermengd met het drijfgas butaan. Vervolgens wordt deze substantie door een nauwe, 8-vormige spleet geperst waardoor buisvormige strengen ontstaan. Na een bad met antistaticum worden de strengen in kleine, identieke delen gesneden, waardoor de karakteristieke vorm van Flo-Pak verkregen wordt. Na een homogene expansie door middel van stoom wordt het produkt gedroogd.
Guus ’t Hart, verantwoordelijk voor de Flo Pak-bedrijven en Nederland, gaf aan dat Flo-Pak, als een van de eerste bedrijven, nu reeds voldoet aan de eisen en taakstellingen van het eerder dit jaar gesloten Verpakkingsconvenant: “Op basis van gegevens uit een milieustudie van Franklin Associates Ltd. blijkt dat Flo-Pak een minimale milieubelasting geeft, minder dan papier. Bovendien kan Flo-Pak zelf telkens weer worden geregenereerd, zonder kwaliteitsverlies. Door het opzetten van goede retoursystemen wordt voorkomen dat polystyreen in het milieu achterblijft.”
Flo-Pak B.V. te Heerlen is een volle dochter van Free-Flow Packaging Corporation, producent van verpakkingsmateriaal in de Verenigde Staten.