“We hebben nu eindelijk een voet tussen de deur” , onderstreept hij. “Er zullen vervoerders zijn die zeggen: wat is dat nou, 120 veertigtonners per dag, maar een aantal van 40- of 50.000 per jaar ligt misschien in het verschiet. En vergeet niet: de eerste stap is altijd de moeilijkste.”
Na maandenlang moeizaam onderhandelen heeft de EG dus eindelijk een akkoord bereikt met Oostenrijk en Zwitserland over het doorgaand vrachtverkeer. Alleen Griekenland stemde tegen het akkoord omdat Oostenrijk niet voldoende extra ritvergunningen wilde afgeven. EG- verkeerscommissaris K. van Miert heeft vier jaar lang onderhandeld om dit resultaat te bereiken.
Nu is het de beurt aan de verschillende ministers van buitenlandse zaken van de EG. Die betrekken het onderhandelingsresultaat in de gesprekken met de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) over samenwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Het akkoord met Zwitserland en Oostenrijk geldt voor een periode van twaalf jaar. De EG en de Alpenlanden hebben de volgende afspraken gemaakt:

– alle partners zien af van eenzijdige maatregelen die het transitovervoer tijdens de looptijd van het akkoord belemmeren;
– alle partijen verplichten zich het gecombineerd weg/railvervoer te bevorderen;
– voor het transitoverkeer worden schone en stille vrachtwagens gebruikt;
– het combivervoer door Oostenrijk krijgt een nieuw impuls door verbetering van de spoorlijn Munchen-Brenner-Verona;
– de milieuvervuiling door vrachtwagens zal de komende twaalf jaar met zestig procent worden teruggedrongen. Wanneer dit de EG eerder lukt, dan krijgen de EG-landen van Oostenrijk meer ritvergunningen met een minimum van acht procent van het totaal;
– Oostenrijk houdt vast aan 38 ton als maximumgewicht voor vrachtwagens maar aanvaardt wel de 11,5 ton maximum aslast en alle EG-afmetingen voor trucks;
– Zwitserland gaat de capaciteit van het gecombineerd weg/railvervoer verdubbelen.
– de bestaande tunnels in Zwitserland worden sterk verbeterd. Ook legt Zwitserland twee nieuwe tunnels aan van respectievelijk dertig en vijftig kilometer lengte (de Loetschberg en de Gotthardverbinding);
– als het aanbod voor gecombineerd vervoer tekort schiet, mag een beperkt aantal ‘groene’ vrachtwagens met veertig ton door Zwitserland rijden;

– per jaar staat Zwitserland 30.000 ritten toe van veertigtonners met bederfelijke of spoedeisende goederen;
– Zwitserland houdt vast aan een maximum totaalgewicht van 28 ton. Dat vervoer wordt verder niet aan beperkingen onderworpen.

Economische Ruimte

Volgens de Nederlandse minister blijft het nu bereikte akkoord bestaan, ook als de besprekingen over de EER zouden mislukken. Over het totstandbrengen van die EER (met een markt van 370 miljoen inwoners) wordt momenteel in Luxemburg verder onderhandeld.
Verkeersminister A. Ogi van Zwitserland en zijn Oostenrijkse collega R. Streicher toonden zich uiterst tevreden over het bereikte resultaat. “Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat er vandaag een grote stap is gezet op de weg naar een geheel nieuwe Europese verkeerspolitiek” , aldus Ogi. Zijn Oostenrijkse collega ziet het resultaat als een overwinning voor de Alpenlanden. “Vier jaar geleden eisten de EG- landen nog een onbeperkt transitoverkeer door onze landen. Al onze milieu-argumenten werden toen van tafel geveegd. Ik ben ervan overtuigd dat er in geheel Europa net zo over de verkeersontwikkeling gedacht zal worden als wij dat al jaren doen” , aldus de Oostenrijkse minister Streicher.