Een en ander is nodig doordat de inzakkende vrachtwagenmarkt noopt tot aanpassing van de produktie. Scania gaat de dagelijkse produktie verlagen van 56 naar 45 exemplaren. Vorig jaar haalde de fabrikant nog een winst van negentig miljoen gulden.
De bonden hadden overigens gevreesd voor een verlies van circa 370 banen. Bestuurder T. Verdijsseldonk van de Industriebond FNV is er evenwel niet gerust op dat het bij de daling van 245 blijft. Als gevolg van rationalisatie zou dat aantal wel eens hoger kunnen uitvallen.