De bedrijven in de regio Utrecht dreigen door het “ondoordachte overheidsbeleid met betrekking tot het autogebruik” en de sterke groei van het bedrijfsleven onbereikbaar te worden. “Vrijwel alle investeringen in de infrastructuur rondom Utrecht zijn uitgesteld; bij voorbeeld de reconstructie van het knooppunt Oudenrijn, of de investeringen voor de verbinding tussen Nieuwegein en het knooppunt Everdingen, inclusief de tweede Lekbrug bij Vianen.
Volgens Van Wickeren is al dat uitstel niet alleen schadelijk voor de regio, maar ook voor de toegankelijkheid van de hele Randstad. Van Wickeren beklaagde zich erover dat de regio Utrecht zwaar is getroffen in vergelijking met de andere drie stadsgewesten.