De vrachtwagens waren volgestort met ruim twintig ton grond die is verontreinigd met benzeen, tolueen, xyleen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De wagens waren afkomstig uit Essen en op weg naar Utrecht. De chauffeurs zijn geverbaliseerd door de RIV.