In de raam-CAO worden onder andere zaken als vervroegd uittreden en inhuur van personeel geregeld. Er vallen ongeveer 8.000 havenarbeiders onder.
Volgens CNV-bestuurder C. van der Knaap zullen de bonden de zaak hard spelen, wanneer de SVZ niet alsnog de bereidheid uitspreekt over compensatie te praten. “Tijdens de volgende onderhandelingsronde (op 31 oktober, red.) moeten de werkgevers kleur bekennen” , aldus Van der Knaap.
Zijn FNV-collega-bestuurder Joop Verroen meent dat de havenwerkgevers door de landelijke werkgeversorganisaties, vooral het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, onder druk zijn gezet om geen duimbreed toe te geven. “Ze zitten stevig in het pak. Zij zijn bang om voorop te lopen.” De werkgevers hebben dinsdag herhaald dat zij de gevraagde garanties voor compensatie niet kunnen geven.
FNV en CNV zitten grotendeels op een lijn. Zij willen onder meer de leeftijd voor vervroegd uittreden naar 60 jaar verlagen. Verder moet er een regeling voor vervroegde uittreding na 40 dienstjaren komen. Om de instroom naar de WAO te beperken moet er een bedrijfsgezondheidsdienst komen die zieke havenarbeiders beter begeleidt en probeert hen te behouden voor het arbeidsproces of daarin te laten terugkeren.
De Vervoersbond FNV heeft bovendien opnieuw invoering van de vierdaagse werkweek voorgesteld. Dat kan volgens Verroen door het aantal roostervrije dagen voor havenarbeiders van 50 jaar en ouder met vijftien uit te breiden. Hij schat dat ongeveer 70 procent van de betrokken 8.000 havenarbeiders op die manier een vierdaagse werkweek zou krijgen.
Werkgevers en werknemers hebben nogal terughoudend gereageerd op de suggestie van burgemeester Peper van Rotterdam om gezamenlijk te zoeken naar een manier waarop de rust in de haven kan terugkeren. Als het al tot een gesprek komt, moet Peper eerst maar eens uitleggen waarom hij zo uitdrukkelijk minister van financien en PvdA-partijleider Wim Kok heeft gesteund in het conflict over WAO- en Ziektewetmaatregelen, zo vinden de bonden.

Beroep

De vakcentrale FNV heeft overigens bekend gemaakt de stakingsverboden die in kort geding zijn uitgesproken voor werknemers in de Rotterdamse haven in een bodemprocedure te zullen aanvechten. Ook de stakingsverboden bij Hoogovens IJmuiden en Rockwool Lapinus in Roermond zullen worden aangevochten. De FNV hoopt dat de verschillende Gerechtshoven tot een ander oordeel komen, wat een welkome steun in de rug zou zijn voor het stakingsrecht in Nederland.
Ten tijde van de stakingsacties tegen de ingrepen in Ziektewet en WAO zijn in totaal negen kort-gedingen tegen FNV-bonden gevoerd. In drie zaken spraken de rechtbankpresidenten een algeheel verbod over de stakingen uit.
In de kort-gedingen van Hoogovens IJmuiden en de SVZ houdt de FNV er rekening mee tot aan de Hoge Raad te moeten procederen. De rechtbankpresidenten in Haarlem en Rotterdam lieten bij het stakingsverbod de mogelijke schade zwaar meewegen. De Hoge Raad heeft in 1986 al uitgesproken dat tegen de overheid gerichte acties die schade veroorzaken in beginsel zijn toegestaan.