De invoer uit Japan bereikte met een stijging van dertien procent een recordniveau van fl 5,4 miljard. Een verdrievouding werd opgetekend voor de import uit Saoedi-Arabie, die een niveau bereikte van fl 3,1 miljard. Bij de invoer uit de Verenigde Staten begint het waardeherstel van de dollar zijn invloed te gelden: er deed zich een vermindering voor met vijf procent tot fl 12,3 miljard. De export naar de VS daalde eveneens en wel met vijftien procent tot fl 6,3 miljard. De export naar Duitsland vertoont nog steeds een sterke groei van 15 procent tot fl 49,3 miljard.
In totaal is de Nederlandse export in de eerste acht maanden van dit jaar met vijf procent gestegen tot fl 163,8 miljard. De invoer nam met drie procent toe tot fl 156 miljard. Het uitvoeroverschot steeg daardoor van fl 4,8 tot fl 7,8 miljard. In augustus daalde de invoer ten opzichte van dezelfde maand in 1990 met vijf procent tot fl 17,3 miljard gulden (18,2). De export handhaafde zich op fl 18,5 miljard.
Naar goederensoorten gerekend had de sterkste procentuele groei van de invoer betrekking op groenten (16%), gevolgd door kleding (14%), auto’s (9%) en zuivelprodukten (7%). Verminderingen werd opgetekend voor veevoeder(16%), zaden (12%), hout (12%) en anorganische chemische produkten (7%). Bij de export werd de hoogste procentuele groei genoteerd voor ‘werken van ijzer en staal’ (42%), minerale brandstoffen (24%), kleding (17%) en groenten (16%). Een terugval deed zich voor bij ijzer en staal (5%), aluminium (5%) en organische chemische produkten (4%).
De energiebalans is in de eerste acht maanden sterk verbeterd en vertoont nu een surplus van fl 2,3 miljard tegen fl 100 miljoen negatief in dezelfde periode vorig jaar. Door een drastische daling van de olieprijs daalde de invoerwaarde van energiedragers in augustus met 24 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Toen kostte een ton ruwe aardolie fl 333 gulden, tegen fl 269 in 1991.