De ondertekening van de wilsovereenkomst gebeurde tijdens een werkbezoek van van de leden van de Vaste Commissie van de Tweede Kamer voor Verkeer en Waterstaat en leden van Provinciale Staten van Gelderland aan Emmerich en Duisburg.
De wilsovereenkomst is een eerste stap, aldus Hein Cannegieter, vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Noordrijn-Westfalen: “Nu gaan de boeken open en dan moet blijken of samenwerking of samensmelting tot een bedrijf levensvatbaar is. Beide terminals kunnen elkaar aanvullen. Nijmegen is als containerterminal levensvatbaar gebleken, omdat het kan drijven op de eigen regionale markt. Maar Nijmegen heeft geen spoorwegaansluiting en krijgt die ook niet, hoewel de terminal een railverbinding heeft. De NS is niet in een spoorwegaansluiting geinteresseerd omdat de terminal te dicht bij de Duitse grens ligt.”
Emmerich heeft, aldus Cannegieter, geen eigen markt voor containeroverslag. “De terminal drijft op een klant, die bezig is zich terug te trekken. De helft van de containeroverslag van Emmerich is al weg en de andere helft verwijnt volgend jaar. Voor Emmerich is samenwerking met Nijmegen harde noodzaak. Voor Nijmegen biedt Emmerich extra capaciteit en de gewenste spooraansluiting. Tenslotte ligt Emmerich maar twintig kilometer van Nijmegen af.”

Snelle groei

Container Terminal Nijmegen heeft een snelle groei doorgemaakt, aldus CTN- directeur ing. W. van den Heuvel. Van niets in 1987 tot ongeveer 14.000 containers in 1990. In diezelfde tijd liep de handling in Emmerich terug van 3000 tot 750 containers. CTN heeft volgens Cannegieter geen klanten van Emmerich weggehaald. “De klanten van CTN komen uit Midden-Gelderland en Duitsland. Maar die deden geen zaken met Emmerich.”
Volgens de ‘Stadtdirector van Emmerich, F. Kulka, zijn CTN en de haven van Emmerich wel concurrenten, omdat zij zich beiden op dezelfde markt bewegen. “Maar bundeling van krachten is waarschijnlijk verstandiger. Voor de ontwikkeling van het transportknooppunt Arnhem-Nijmegen worden indrukwekkende plannen opgesteld, met investeringen van honderden miljoenen guldens. Ik vind dat zeer imponerend, maar ik vraag mij af of verregaande samenwerking aan beide kanten van de grens niet tot een betere benutting van de capaciteit van het binnenwater kan leiden, voor aanmerkelijk minder geld.”
Container Terminal Nijmegen beweegt zich op twee markten. De deap sea-markt, waarbij containers per binnenschip naar Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd met wereldwijde bestemmingen, en de short sea-markt, met lijnverbindingen met coasters naar de Engelse oostkust: drie keer per week naar Boston en een maal per week naar Tilbury en Goole.

Uitbreiding

Vorig jaar heeft CTN een lichte winst gemaakt en voor dit jaar rekent CTN op een iets groter positief resultaat. CTN is bezig met een aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit. Voor de financiering daarvan doet CTN een beroep op Rijk, provincie en gemeente. De toezegging van de lagere overheden is binnen, het wachten is op het Rijk. Voor zijn verdere ontwikkeling gaat CTN ervan uit dat de driehoek Nijmegen-Arnhem-Emmerich als een vervoersknoopunt zal worden aangewezen. CTN heeft onlangs de opdracht gekregen te onderzoeken of in Den Bosch een inland-containerterminal kan worden geopend. Volgens CTN-directeur Van den Heuvel zou Den Bosch daarvoor perspectieven bieden.

Steunpunt

De provincie Gelderland heeft een jaar geleden in Dusseldorf een vast steunpunt geschapen om samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen met de provincie op gang te brengen, met Hein Cannegieter als vaste gedelegeerde. Cannegieter heeft inmiddels een reeks van gesprekken gevoerd met regeringsfunctionarissen van Noordrijn-Westfalen en van een groot aantal steden in de deelstaat. De beoogde samenwerking tussen CTN en de containerterminal van Emmerich is een van de eerste resultaten.
Een zaak waar de provincie grote belangstelling voor heeft is het voornemen van de regering van Noordrijn-Westfalen om vijf Guterverkehrszentren tot ontwikkeling te brengen. Een pilotstudie naar criteria en mogelijkheden is zojuist afgerond. De deelstaatregering wil zich dit jaar uitspreken over de plaatsen waar deze Zentren moeten komen, mede op basis van de laatste cijfers over de ontwikkeling van de goederenstromen naar de nieuwe Duitse deelstaten en verder in oostelijk Europa. Het knooppunt Arnhem-Nijmegen zou uitstekend aan de criteria kunnen voldoen van een Zentrum zoals de Duitse deelstaat die voor ogen heeft, zo meent Cannegieter.
De gesprekken van Cannegieter met Duitse autoriteiten waren ten dele bedoeld om Duits wantrouwen over de plannen met het transportknooppunt Arnhem- Nijmegen weg te nemen en om Duitse geruchten te ontzenuwen dat CTN met forse Nederlandse subsidies zou zijn opgebouwd en alleen al daarom Emmerich zware concurrentie zou kunnen aandoen. De gesprekken van Cannegieter met de Duitse autoriteiten hebben ertoe geleid dat de provincie Gelderland en de autoriteiten in de Duitse deelstaat voortaan informatie zullen uitwisselen.
Ook is besloten om clusters van ondernemers aan beide kanten van de grens met elkaar in gesprek te brengen over de afstemming van transport en logistieke dienstverlening. Verder zullen provincie en Bezirk Dusseldorf overleggen of er een geintegreerd structuurplan Arnhem-Nijmegen-Kleef-Emmerich opgesteld kan worden. Wat de samenwerking tussen CTN en de container terminal van Emmerich betreft, is besloten dat pas een beslissing genomen zal worden over de aanwending van de vijftien miljoen D-Mark die Emmerich heeft gekregen van de deelstaatregering voor verbetering en verdere ontwikkeling van de haven, als er duidelijkheid over de samenwerking met CTN is ontstaan.

Vliegveld

Tenslotte heeft Cannegieter voor de regio Arnhem-Nijmegen een vliegveld in de aanbieding. Dat is de Britse luchtmachtbasis Laarbrucken bij Kleef. Enige tijd geleden hebben autoriteiten in Gelderland en het Gelderse bedrijfsleven zich gebogen over de vraag of een airstrip voor zakelijk verkeer voor Midden- Gelderland tot de mogelijkheden behoort. Nu de Britse luchtmacht voornemens is, Laarbrucken op te geven, biedt dat vliegveld misschien mogelijkheden voor civiel verkeer. Het eerste overleg daarover tussen de provincie en de Kreis Kleve zal dezer dagen op gang worden gebracht.