Verpakkingen van gevaarlijke goederen (zoals vaten) moeten voortaan worden goedgekeurd door het Belgisch Instituut voor de Verpakking, zo blijkt uit het nieuwe Koninklijk Besluit. Daarin staat verder dat pesticiden (bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte) voortaan ook onder het ADR-verdrag vallen. Daardoor zijn voor dit soort vervoer van nu af aan ook goedkeuringen en vergunningen nodig.
Het Koninklijk Besluit, dat gisteren in het Belgische Staatsblad is verschenen, is feitelijk de Belgische vertaling van het nieuwe ADR-verdrag. Dat verdrag bepaalt onder meer dat geen enkel vervoer van gevaarlijke goederen over de weg mag gebeuren zonder dat de voertuigen eerst zijn goedgekeurd en daarvoor een vergunning is afgegeven.
Dehaene heeft besloten om de keurings- en vergunningsprocedure te vereenvoudigen. De afgifte van de vergunnigen gebeurde tot dusverre door de Administratie van het Verkeerswezen, die voor de gegevens afhankelijk was van de instellingen voor de automobielinspectie. Deze laatste instellingen krijgen nu zelf de bevoegdheid om die vergunningen af te geven.