Het gaat om schippers die al wel hebben bewezen het schippersvak te beheersen. Om te voorkomen dat deze groep schippers het diploma niet zou kunnen halen en dus het beroep niet meer kan uitoefenen, zijn alternatieve examens voorbereid. Voor de eenmalige mogelijkheid om deze examens af te leggen gelden uiteraard dezelfde eisen als voor het normale examen.
Het Directoraat Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) heeft in samenwerking met de Examencommissie en het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) twee examens ontwikkeld. Een mondeling examen voor schippers met lees- en/of schrijfproblemen en een schriftelijk examen in het Engels voor anders-taligen.