De aanvoer van goederen in onze zeehavens was redelijk, waarvan een gedeelte voorlopig in lichters, of op de wal werd opgeslagen en ook een deel aan de neus van de binnenvaart voorbijging. Plaatijzer werd naar Neuss bevracht tegen fl 10,50 per ton en aluminium naar deze bestemming tegen fl 10,- per ton. Erts deed van de wal naar Thionville aanvankelijk fl 25,- en tegen het einde van de week fl 24,- per ton. Cellulose ging naar Kehl voor fl 24,- per ton, veevoeder naar Stuttgart voor fl 32,- en van Antwerpen naar Bazel eveneens voor fl 32,- per ton. Voorts werd voor een partij ijzer en trafo van Antwerpen en Rotterdam naar Neurenberg fl 43,- per ton betaald.
Opnieuw zagen wij een gering aanbod van lading voor de bestemmingen aan de Duitse kanalen. Via Emmerich ging veevoeder voor fl 11,- per ton naar Munster, een vracht die ook voor Hamm werd betaald en voor fl 19,- per ton naar Hamburg. Via Delfzijl werd veevoeder bevracht naar Emden tegen fl 7,50/fl 8,- per ton, naar Papenburg tegen fl 8,50, naar Oldenburg tegen fl 10,- en naar Bremen tegen fl 11,50 per ton. Voor Bramsche werd fl 12,-/fl 12,50 per ton betaald, voor Minden fl 13,-, voor Braunschweig fl 14,- en voor Wittingen fl 15,50 per ton.
In de afvaart werd veel lading achtergehouden in afwachting van de komst van water en daarmee lagere toeslagen. Kali en kunstmest waren er niet en grind weer weinig, bovendien uitsluitend ” innerdeutsch” . Van de Boven-Rijn ging grind naar Duisburg voor fl 13,50 per ton. Cement deed het redelijk goed en voor lava werd van de Midden-Rijn naar Dordrecht fl 10,- per ton betaald. Partijen raapzaad werden bevracht van Metz en van Frouard naar Spijck tegen respectievelijk DM 7,75 en DM 8,25 per ton, in tegenstelling tot de andere hier vermelde vrachten, exclusief laagwatertoeslag.
Nadat het golfje water was gepasseerd liepen de vrachten in de tankersector weer enigszins op. Gasolie werd naar Duisburg bevracht tegen DM 14,- per ton, naar Dusseldorf tegen DM 17,- en naar Keulen tegen DM 20,- per ton. Voor Frankfurt werd DM 39,- per ton betaald, voor Karlsruhe DM 40,50 en voor Bazel Zw.frs 43,- per ton. Met de komst van het nieuwe golfje verwacht men weer een lichte teruggang van de vracht. Door de geringe diepgang van de laatste weken is de aanvoer in het achterland vrij aanzienlijk teruggelopen, zodat een speodige stijging van de vraag naar olieprodukten niet ondenkbaar is.
De wachttijden in de haven van Rotterdam ondergingen nauwelijks enige wijziging en het vletwerk bleef onveranderd goed. Er bleef 93.000 ton granen en 78.000 ton derivaten over voor overslag en de verwachte aanvoer bedraagt respectievelijk 92.000 en 194.000 ton.