Zowel NEUSARA als USANERA wilden per 1 oktober het aantal basishavens in het tarief beperken tot die havens die ook daadwerkelijk door een schip van een conference-lid worden aangelopen. Dat zou hebben betekend dat huidige basishavens zoals Hamburg, Bremen, Aarhus, Kopenhagen, Grangemouth en Greenock, zouden worden geschrapt. Verladers die van deze havens gebruik maken, hadden in het vervolg dan zelf de kosten voor het landtransport naar de ‘echte’ aanloophaven van de conference moeten betalen.
Voorts wilden beide conferences een aantal kosten van het inland-vervoer in de VS gaan doorberekenen. Zo zouden verladers in de VS per 1 december een toeslag (container interchange charge) van 75 dollar per container moeten gaan betalen als zij zelf het vervoer van de haven naar de eindbestemming voor hun rekening namen (merchant haulage). Tot nog toe werden die kosten niet doorberekend, mits de verlader of ontvanger er maar voor zorgde de container op tijd terug te brengen op een afgesproken plaats. Verladers die de reder het doortransport lieten regelen, zouden per 1 december 50 dollar meer moeten gaan betalen.
Ondanks de te verwachten protesten tegen deze plannen waren beide conferences begin dit jaar nog vol vertrouwen de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Dat hield sterk verband met het feit dat ook het grootste deel van de onafhankelijke lijnen op de Atlantic, waarmee de individuele conference-lijnen overleggen in het kader van de Eurocorde-overeenkomsten, aankondigde dezelfde maatregelen te zullen doorvoeren. De laatste tijd werden de geruchten echter steeds sterker dat een aantal van deze onafhankelijke lijnen op hun eerdere toezeggingen was teruggekomen. antal

Harold G. Holden, executive director van NEUSARA en USANERA, ontkent echter dat het afblazen van de conference-plannen te maken heeft met onenigheid tussen de Eurocorde-partners. “We hebben van invoering voorlopig afgezien omdat zowel verladers en verladersorganisaties als een aantal leden-lijnen grote bezwaren had tegen de invoeringsdatum. Veel verladers zagen geen kans op zo’n korte termijn de extra kosten in hun budget te verwerken, waardoor het een aantal van onze leden-lijnen niet verstandig leek de maatregelen zo snel door te voeren.”
Hij erkent dat hem berichten ter ore zijn gekomen dat een onafhankelijke rederij zijn klanten heeft verteld de conference-maatregelen niet te zullen navolgen. “Maar de bezwaren van deze lijn richtten zich, naar ik heb vernomen, eveneens op de invoeringsdatum. Ik sluit dan ook zeker niet uit dat wij in een later stadium, in de eerste helft van volgend jaar, alsnog besluiten de aangekondigde maatregelen door te voeren.”
De European Shippers’ Councils (ESC) toont zich bij monde van haar secretaris, G. Verhaar, verheugd over het afblazen van de maatregelen. “Voor een aantal van onze leden, zoals de Schotse whisky-verladers, betekende het schrappen van een aantal basishavens een forse verhoging van de transportkosten zonder dat daar een verbeterde dienstverlening tegenover stond. Wij zijn dan ook blij dat de beide conferences hiervan afzien.”
De ESC zal volgens Verhaar alert blijven op pogingen van beide conferences “dit ongezonde idee” nieuw leven in te blazen. “Wij verwachten van NEUSARA en USANERA in ieder geval dat zij ons dan opnieuw consulteren” , aldus de ESC-secretaris.

Door Judy van Vuurde