Een concreet actieprogramma zal volgend jaar maart in Detroit door de IASA-Raad aan de 42ste Vergadering worden voorgelegd. “We werken nu in principe volgens het systeem van een lid per land. Deze structuur strookt na ’93 natuurlijk niet helemaal meer met de Europese eenwordingsgedachte. Onze leden zullen Europa als een markt moeten zien. Zowel de leden die buiten als binnen de EG zijn gevestigd” , aldus de IASA-woordvoerder.
Tijdens de vergadering in Den Haag hebben de leden met elkaar gesproken over de contouren van het door de Raad op te stellen plan. “We moeten sterk groeien en beter met elkaar samenwerken. De zwakke broeders zullen automatisch afvallen. De selectie voor nieuwe IASA-leden moet zwaarder worden” , aldus de IASA-zegsman. Zo kan worden gedacht aan een verhoging van de contributie en de bankgarantie (nu 25.000 dollar).
Maar de IASA kan ook kijken naar de plaats van een aspirant op de plaatselijke IATA-exportlijst, die jaarlijks wordt gepubliceerd. “Uiteraard is de benodigde plaats afhankelijk van het gebied waar een aspirant-lid opereert. Van een agent in een ontwikkelingsland wordt een hogere plaats verwacht dan van een luchtvrachtexpediteur in een gei”ndustrialiseerd land. Overigens blijft ook de non-IATA omzet een belangrijk criterium. Verder is het de bedoeling dat ISO 9002 de gezamenlijke kwaliteitsnorm wordt voor alle IASA-agenten.”

Manager

Het is duidelijk dat de contributie omhoog zal gaan omdat in Den Haag is besloten een IASA-manager aan te stellen. Nu wordt de IASA slechts gecoordineerd vanuit een internationaal secretariaat op Schiphol. Gezien de snelle veranderingen is het echter niet meer mogelijk slechts genoegen te nemen met een administratieve afwikkeling van IASA-zaken. Er is ook iemand nodig die beleid uitstippelt en ontwikkelingen bijhoudt.
Volgens de IASA-woordvoerder is het ook belangrijk om sterk te groeien in de minder industriele gebieden. “Onze accounts zitten ook daar. Daarom gaan we sterker uitbreiden naar Afrika en Latijns-Amerika. Op dat laatste continent heeft de IASA alleen leden in Venezuela en Argentinie. De vergadering in Den Haag leidde tot een doorbraak op het Afrikaanse continent met het toelaten van Walford Maedows, dat vestigingen heeft in een aantal Centraalafrikaanse landen.
De Vergadering in Den Haag heeft twee aspiranten tot stemgerechtigd lid benoemd. Het gaat om een luchtvrachtexpediteur uit de Verenigde Arabische Emiraten en een uit Nieuw-Zeeland. Hiermee is het aantal volledige leden uitgebreid naar negenentwintig.