De relatie Nederland-Turkije is enige tijd geleden verstoord geraakt door problemen over de special permits. De NIWO meldt dat deze impasse is doorbroken dankzij de inzet van de UND. “Concreet werd toegezegd dat op zeer korte termijn extra special permits aan Nederland ter beschikking worden gesteld.”
Nu de besprekingen tussen NIWO en UND zo gunstig zijn verlopen, hebben de onderhandelaars afgesproken regelmatig met elkaar te overleggen. “Langs deze weg hopen de organisaties de Nederlandse-Turkse wegvervoerbetrekkingen te verbeteren en uit te bouwen” , aldus de NIWO.