Volgens de betrokkenen is de belangstelling voor ‘Ossendrecht Distri Point’ groot.
Inmiddels is het bestemmingsplan voor het distripark door de gemeente vastgesteld en ligt het plan ter visie bij Provinciale Staten van Noord- Brabant. In de loop van het volgend voorjaar hoopt LPO de definitieve goedkeuring voor het park te ontvangen. Daarna kunnen de bedrijven die zich daar gaan vestigen, met de bouw van de bedrijfspanden beginnen. Eind 1992 moeten de eerste bedrijven op Ossendrecht Distri Point aan de slag kunnen.
De initiatiefnemers willen met het bedrijventerrein inspelen op de ontwikkelingen in de transportsector. Ze menen dat de ligging van West- Brabant – tussen de Randstad, het Ruhrgebied en Parijs – grote strategische waarde heeft.
In het voordeel van Ossendrecht Distri Point werken naar mening van de betrokkenen:

– de verschuiving van laagwaardig bulktransport naar hoogwaardige vervoerstechnieken;

– het steeds belangrijker worden van aspecten als snelheid, service en kwaliteit;

– de verschuiving in afzetgebieden als gevolg van de Europese integratie en de realisatie van de Kanaaltunnel;

– de noodzaak om logistieke kosten uit concurrentie-overwegingen te verlagen.

Inmiddels blijkt er al een grote belangstelling te zijn van onder meer overslagbedrijven, veembedrijven, douane-expediteurs en distributiebedrijven. Voorts hebben dienstverleners en de transport- en distributiesector interesse getoond. Het gaat om mogelijke vestigingen in grootte uiteenlopend van een tot acht hectare. De totale oppervlakte zal ten hoogste 89 hectare bedragen.
Ossendrecht Distri Point speelt ook in op de ontwikkelingen rond de eenwording van Europa. De betrokkenen onderstrepen dat concentratie van de bedrijven uit de transport- en distributiesector de concurrentiepositie van de ondernemingen sterk verbetert. Ook het Overleg Transport Brabant (OTB) adviseert in totaal vijf van dergelijke transportcentra in de Brabant te verwezenlijken. Behalve in Ossendrecht moeten er Distri Points komen in Eindhoven, Oss, Moerdijk en Tilburg.