De marktpartijen zijn ervan overtuigd dat het koelvervoer in de naaste toekomst veel schoner moet. Volgens de werkgeversorganisatie BDF is er al veel vooruitgang geboekt. Tot het programma behoort ook de invoering van milieuvriendelijke stoffen om de voertuigen te isoleren.