De cursus is zo opgezet dat het de deelnemers vooral praktisch inzicht geeft in de VLG-klassen 2,3, 6.1, 8 en 9. De cursus kan met een examen worden afgesloten. De geslaagde cursisten ontvangen een certificaat. Tot ‘gevaarlijke stoffen’ rekent Oosterom onder meer oplosmiddelen, verf, gasflessen en chemisch afval. “Bijna elk industrieel bedrijf heeft met dit vervoer te maken” , aldus de cursusdocent.