Ir. W.H. Brouwer, voormalig bestuursvoorzitter van Van Ommeren Ceteco VOC, is per 2 september benoemd tot president-commissaris van Haskoning, Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau te Nijmegen. . Ir. J.K. Hylkema is per 26 augustus tijdelijk, tot uiterlijk juni 1992, benoemd tot uitgeefdirecteur van VNU Business Publications te Amsterdam. Drs. R. Goedkoop is per 1 oktober bemoemd tot uitgeefdirecteur Arbeidsmarkt bij dezelfde VNU-maatschappij. .