Het instituut biedt onder meer onderdak aan een hogere opleiding Expeditie. Helsmoortel schetste de aspirant-expediteurs een beeld van de grote onbekende die de binnenvaart volgens hem is. “U kent de binnenvaart niet, omdat ze u nooit in de weg loopt” , zei hij. “Nochtans neemt de binnenvaart 38 procent van het grensoverschrijdend vervoer in de EG-lidstaten voor haar rekening: circa 200 miljoen ton. Als deze tonnage ook nog eens op het wegennet aanwezig zou zijn, kon het autoverkeer helemaal geen kant meer uit.”
Helsmoortel zette verder de kwaliteiten van de binnenvaart nog eens op een rijtje. Als interne kwaliteiten noemde hij de specialisatie, de techniek, de veiligheid, de communicatie, de flexibiliteit, de continuiteit en de opslagmogelijkheden van de sector. Als externe eigenschap vond hij vooral de geringe maatschappelijke kost van de binnenvaart erg belangrijk. “Het Duitse onderzoeksinstituut Planco Consulting, de Groep Transport 2000 Plus en het rapport van Mevrouw Chassange in Frankrijk komen tot eenzelfde besluit: de binnenvaart brengt de minste collectieve kosten met zich mee.” In tegenstelling tot de andere vervoersmodi is de binnenvaart bovendien nog erg milieuvriendelijk en relatief vrij van ongevallen, merkte hij op.
Al deze kwaliteiten zijn voor Helsmoortel voldoende argumenten om van het binnenschip het aangewezen vervoermiddel te maken in de eengemaakte interne markt. Om deze modus volledig te laten renderen, zijn echter Europese maatregelen nodig. “In feite moet het in de binnenvaart makkelijker zijn om tot harmonisatie te komen dan in het spoorvervoer, waar nationale maatschappijen met elkaar worden geconfronteerd” , zei de voorzitter.
Een Europees classificatiebewijs en een vaarbewijs moeten volgens Helsmoortel verplicht worden gesteld voor elk schip en schipper die zich op de EG-waterwegen verplaatsen. Wat de vaarwegen betreft stelt Helsmoortel dat de waterwegen geschikt zouden moeten worden gemaakt voor duwvaart met twee schepen van het type Europa Klasse 2. De vrije hoogte moet op 9 meter worden gebracht. Volgens Helsmoortel lijdt het ook geen twijfel dat de vrije prijsvorming in de toekomst de tariefvrachten zal vervangen.