Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de RVI over 1990. Het aandeel in de overtredingen van de diensttijdvoorschriften neemt duidelijk af; enkele jaren geleden werd nog een cijfer van 20 procent gehaald, in 1990 ging het om 15 procent. De overtredingen inzake de bepalingen van de ‘dagelijkse rijtijd’ geeft over de laatste vijf jaar duidelijk een stijging te zien: van 13,5 procent in 1986 tot meer dan 22 procent in 1990.
De overtredingen van de rusttijdbepalingen maken al jaren ongeveer dertig procent van de overtredingen uit. De afgelopen jaren is dit aandeel verder toegenomen tot 33 a 34 procent. Overtredingen van administratieve aard vertonen een dalende tendens. In 1986 was nog dertig procent van de overtredingen van administratieve aard (het invullen van de schijven, het bedienen van de schakelaars, en het aanwezig zijn van de registratiebladen) terwijl dit aandeel in 1990 afgenomen is tot niet meer dan achttien procent.
Deelmarkten die vaak gecontroleerd worden, zijn de volgende: het vervoer van verse produkten, stukgoederen, levensmiddelen, bouwmaterialen en lege zeecontainers. Veel overtredingen – en dus processen verbaal – komen voor bij het vervoer van verse produkten (bloemen, groenten en fruit), levende dieren, confectie en bij luchtvracht.