De conclusie luidt dat door de aanwezigheid van de Eemscentrale glastuinbouw in de Eemshaven zeer rendabel is. De tuinders zouden door de afname van de restwarmte zo’n dertig procent op energiekosten kunnen besparen, wat neerkomt op 50.000 gulden per hectare glasbouw. Verder zijn de kansen op plantenziekten en insectenplagen minimaal door de ligging van het complex vlak aan de kust.
Het project betekent een enorme impuls voor de werkgelegenheid. Volgens de Grontmij levert het ruim 800 banen op. Het project maakt veel kans van slagen, omdat zowel arbeidskrachten als schone grond in ruime mate voorhanden is.
Een bliksemonderzoek heeft al uitgewezen dat tuinders uit het Westland zeer geinteresseerd zijn in een vestiging in de Eemshaven. Bij de overwegingen van de tuinders speelt, behalve de kostenbesparing op energie, ook de aanwezigheid van de bloemenveiling Eelde en de goede afvoermogelijkheden over weg en water een rol.
Door het project komt het havenschap Delfzijl/Eemshaven overigens niet in de knoei met uitgifte van gronden voor havengebonden bedrijven. Het schap heeft voorlopig nog voldoende grond in voorraad.