DEN HAAG – De invoering van de snelheidsbegrenzer in oktober ’92 komt niet in gevaar vanwege de ontdekte tachograaffraude in Den Haag. Dat heeft minister H. Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) meegedeeld. Volgens de minister tonen de resultaten van het fraude-onderzoek van de Haagse politie aan dat de tachograaf niet kan worden gebruikt voor de meting van rijsnelheden. De tachograaf is naar mening van het ministerie echter bedoeld voor het meten van de rij- en rusttijden. De mi