Dit stelde minister P. Andriessen (economische zaken) gisteren in een reactie op het rapport ‘Randstad Megaport’. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), de opdrachtgever van het rapport.
De onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam, onder leiding van prof. dr. P. Nijkamp, achten de oprichting van STAR nodig om tot een goede aanpak te komen van de infrastructuurproblematiek in de Randstad. Hierin dienen zowel rijks- en lagere overheden als het bedrijfsleven zitting te krijgen. Het rapport noemt het namelijk ‘geenszins vanzelfsprekend’ dat de financiering en het beheer van de nieuwe infrastructuur alleen een overheidstaak is.

Soepel

Andriessen was echter een andere mening toegedaan. Hij introduceerde het begrip SOEPEL, wat volgens hem staat voor Samenhangend Overheidsbeleid in Economie, Planologie, Ecologie en Logistiek. Alleen door een flexibele houding kan worden ingespeeld op de snel veranderende economische ontwikkelingen, aldus de minister.
Andriessen liet verder weten dat het kabinet heeft afgesproken dat na 1995 extra aardgasbaten kunnen worden gebruikt voor de financiering van infrastructuur. Daarnaast blijft volgens hem private financiering noodzakelijk.
Volgens het rapport dient er in plaats van afzonderlijke plannen voor Schiphol en de Rotterdamse haven een ‘megaport-plan’ te komen voor de hele Randstad. Uitvoering van zo’n plan vergt een extra investering in verbindingen van een miljard gulden per jaar. Dat bedrag dient later nog eens jaarlijks met 250 miljoen gulden te stijgen. Een deel van dat geld zou door het bedrijfsleven op tafel gelegd kunnen worden.
Omvangrijke investeringen zijn naar mening van de onderzoekers een noodzaak om in Europa ‘bij te blijven’. Ze wijzen erop dat ook metropolen als Londen en Parijs al op grote schaal investeren in hoogwaardige infrastructuurwerken.