Die volwassenheid komt niet alleen tot uitdrukking in de koele cijfers, maar ook in een paar wat subtielere veranderingen. Zo heeft de organisatie dit jaar besloten om de publieksdag te schrappen. De afgelopen twee keer werd nog zo’n dag voor Jan Publiek op de afsluitende zaterdag gehouden, maar de organisatoren en de exposanten zijn tot het inzicht gekomen dat zo’n dag voor zowel het publiek als de standhouders te weinig te bieden heeft.
Misschien nog meer blijkt het uit het feit dat de organisatoren een NV hebben opgericht die zich bezighoudt met de voorbereiding en de uitvoering van de beurs. De eigendomstitel van Transcaldia berust bij STI-Vakbeurzen VZW en de haven promotie-organisatie Assiport. Een paar maanden geleden hebben die twee echter besloten om de organisatie in handen te leggen van het nieuw opgerichtte Fairtec NV. Directeur STI Vakbeurzen Dirk van Hecken daarover: “Het bevestigt dat we zijn uitgegroeid tot een volwassen organisatie. Een NV is een een degelijke structuur, die een behoorlijk financieel engagement vraagt waar je niet zomaar uitstapt. Bij een vereniging zonder winstoogmerk ligt dat wat gemakkelijker.”
“Onze ambities reiken niet in vierkante meters. Het gaat ons er vooral om dat we een goede beurs met een zeer breed aanbod kunnen presenteren en we nemen erbij dat dat groei met zich meebrengt” verklaart Van Hecken het succes van deze derde Transcaldia. “De beurs krijgt langzamerhand het imago dat we nastreven, namelijk de presentatie van de Antwerpse haven, waar je als Antwerps maritiem betrokken bedrijf eigenlijk niet weg kunt blijven.”

Kieskeurig

Om die reden stelt de organisatie zich in haar toelatingsbeleid ook uitgesproken kieskeurig op. Zo waren er dit jaar zeker een stuk of twintig bedrijven die graag hadden willen exposeren, maar die vriendelijk doch beslist te horen kregen: ‘Excuseer, maar het is uw stiel niet’. Dat overkomt bijvoorbeeld autoriteiten uit andere havens. “Ook al is het de haven van New York, wat je toch moeilijk als een concurrent kunt beschouwen, we houden de lijn aan dat alleen het Antwerpse havenbestuur zich op Transcaldia presenteert.”
De belangstelling is dit jaar voor het eerst zo groot dat er met een wachtlijst gewerkt moet worden. Dus zelfs al haken er op het laatste moment nog exposanten af, er hoeft geen vierkante meter onbenut te zijn. Dat betekent dat de volledige oppervlakte van het Bouwcentrum van 18.000 vierkante meter gevuld zal zijn met stuwadoors, agenten, koeriers, distributeurs en ga zo maar verder. Volgens Van Hecken is de verscheidenheid dit jaar groter dan ooit met exposanten als gespecialiseerde bouwbedrijven, technische instalateurs en financiele dienstverleners om maar wat te noemen.
Deze derde Transcaldia maakt een opmerkelijke groei door met een sprong van ruim 13.000 tot 18.000 vierkante meter. De vorige editie was slechts zo’n 1500 vierkante meter groter dan de ongeveer 11.000 vierkante meter eerste beurs, die in 1987 werd gehouden. Niet het aantal exposanten maar de capaciteit van het Bouwcentrum, dat nu eenmaal niet groter is dan het is, bepaalt de omvang van de beurs. “Als we alle aanvragers hadden kunnen honoreren, waren we ruim over de 20.000 vierkante meter gegaan” , stelt Van Hecken.

Wachtlijst

Wat nu als de belangstelling over twee jaar opnieuw groter blijkt. Wordt dan de wachtlijst langer of gaat de organisatie uitzien naar een andere expositieruimte? “Een ding is zeker, we gaan in Antwerpen blijven. Het Bouwcentrum kan in principe nog uitgebreid worden, maar dat gaat dan wel ten koste van de gemeentelijke camping die erachter ligt. Ik weet dat het gevoelig ligt, maar ik vind toch dat de Stad Antwerpen de moed moet hebben om die mogelijkheid serieus te bestuderen. Transcaldia is niet de enige succesvolle beurs die in het Bouwcentrum wordt georganiseerd en ik denk dat we die de mogelijkheid moeten geven om door te kunnen groeien.”
Transcaldia duurt dit jaar vier dagen, van dinsdag tot en met vrijdag. De publieksdag, die zoals gezegd de eerste twee keer op de aansluitende zaterdag werd georganiseerd, is geschrapt. “Een fabrikant die consumentenprodukten maakt, is gebaat bij naamsbekendheid onder het grote publiek. Maar wat heeft een scheepsagent eraan dat heel Belgie zijn naam kent? Die moet bekend zijn bij mensen uit de transportwereld zelf en dat zijn nu net de mensen die de eerste vier dagen komen” , verklaart Van Hecken. Om die reden zal ook het bezoek door scholieren enigszins aan banden gelegd worden. Ze zijn welkom mits ze een studentenkaart kunnen laten zien.
De organisatoren gaan er vanuit dat het aantal bezoekers van de vorige Transcaldia, zo’n vijftienduizend, zeker weer gehaald zal worden, al hoopt men stiekem natuurlijk op een forse toename. Aan het aantal via de standhouders verspreide gratis kaarten zal het in elk geval niet liggen: er zijn er niet minder dan 140.000 verspreid. Overigens voor de enkeling die geen invitatie te pakken kan krijgen: bij de ingang dient 250 frank betaald te worden. Het aantal exposanten vertoont eveneens een forse groei: van 180 de vorige keer tot 235 nu.

ROB MACKOR

Tijdens de twee vorige Transcaldia’s was de bekende Antwerpse havenmaquette in volle glorie te bewonderen, maar dit jaar niet. De reden is heel eenvoudig plaatsgebrek. De organisatoren benutten de ruimte liever voor de verhuur van standruimte. Inzet: De beurs zal dit jaar geopend worden door de gouverneur van de provincie Antwerpen Andries Kinsbergen.