De onderneming start met de verwerking van 15.000 ton vers GFT op jaarbasis. Hieruit ontstaat vijf- tot zesduizend ton hoogwaardige compost. De compost kan worden geleverd aan akkerbouwbedrijven in Friesland en Flevoland. In 1994 wordt de installatie uitgebreid om al het Friese GFT-afval te verwerken. Friesland loopt landelijk voorop als het gaat om de inzameling van GFT-afval. Momenteel wordt circa 60.000 ton per jaar ingezameld en bij de VAM in Wijster gecomposteerd. Verwacht wordt dat in 1994 ongeveer 85.000 ton wordt ingezameld, wat neerkomt op 40 procent van het totale Friese huisvuil.