De dienst heeft van 1 januari tot 30 juni 1991 44.818 trailers overgezet. Dat betekent een daling van bijna zestien procent. Ook de passagierstrafiek ging lichtjes achteruit. De ferrydienst wordt uitgebaat door een pool van de Regie voor Maritiem Transport en P&O. De slechte cijfers zijn een zoveelste episode in een trend die al jaren aan de gang is. Sinds 1984 is de vrachttrafiek van de lijn teruggelopen met 28 procent.
Volgens het poolcontract heeft RMT recht op 37 procent van de vrachtinkomsten. Het contract werd eerder deze maand verlengd. Op uitdrukkelijke vraag van P&O geldt de nieuwe overeenkomst echter slechts voor een jaar.
De RMT heeft de laatste maanden veel hinder ondervonden van stakingsacties. Het personeel van de regie was het namelijk niet eens met het voorgestelde herstructureringsplan van de directie. Ook het week op/week af-schema dat zou worden ingevoerd op de jumboferry ‘Prins Filip’, vond geen genade in de ogen van de werknemers. Uiteindelijk kon een sociale bemiddelaar de stakers ertoe overhalen hun acties op te schorten. Hij beloofde daarbij bepaalde aanbevelingen over de gevolgen van het voorgestelde werkschema aan verkeersminister Dehaene te zullen overmaken.
Dehaene maakte afgelopen dinsdag bekend dat hij de aanbevelingen zou uitvoeren. De minister heeft aan het Hoger Instituut voor de Arbeid de opdracht gegeven de sociale en familiale gevolgen van het week op/week af-systeem te onderzoeken. Vele RMT-mensen zijn namelijk vroeger zeeman geweest. Zij hebben indertijd de overstap naar de veerdienst gemaakt omdat hen daar een achturige werkdag werd gegarandeerd.
Benevens dit onderzoek gaat het studiebureau Teamconsult na of het nieuwe werkschema wel degelijk de financiele besparing zal opleveren die werd vooropgesteld. Teamconsult zal ook de werking en de structuur van de RMT aan een onderzoek onderwerpen. Het bureau zal daarbij rekening houden met de gewijzigde marktsituatie ten gevolge van de opening van de Chunnel.