BRUSSEL – Vanaf 1 september wordt de diesel in Belgie duurder. Een liter mag dan maximaal 24,30 frank kosten. Dat betekent een verhoging met 80 centimes. De prijsaanpassing is een gevolg van een accijnsverhoging die op 1 september van kracht wordt.