De nieuwe structuur is volgens Van Ransbeeck een direct uitvloeisel van de Belgische gewestvorming, waarbij Vlaanderen, Wallonie en Brussel veel meer autonomie krijgen. “Het is nu eenmaal de paradox van Belgie dat wij temidden van de Europese eenheid de gewesten meer zelfstandigheid geven, maar dat betekent nog niet dat wij ons als baanvervoerders laten verdelen.” De oprichting van een Waalse afdeling staat nog niet vast. “Die kijken de kat nog even uit de boom” , aldus Van Ransbeeck.
Volgens hem is het belangrijk dat Vlaanderen een krachtige eigen organisatie krijgt die regionale belangen goed kan verdedigen. De hoofdzetel van de organisatie blijft in Brussel en alle besluiten die de regionale afdeling neemt, zullen op nationaal niveau goedgekeurd moeten worden. Vlaanderen is met tweederde van het totale ledenbestand overigens het belangrijkste binnen Febetra. De organisatie telt volgens Van Ransbeeck 2822 (‘zojuist geteld’) leden, die samen goed zijn voor tachtig procent van het laadvermogen en de tewerkstelling.
Febetra probeert al jarenlang tevergeefs een samenwerking met de SAV te bewerkstelligen, de beroepsvereniging van Vlaamse wegvervoeders. “Wat wij willen is een grote, krachtige organisatie. De SAV is van harte welkom en we zijn zelfs zo ver gegaan om de voorzitter, mevrouw De Wilde, de voorzittersstoel van het Vlaamse Gewest aan te bieden. Men blijft echter vasthouden aan de onafhankelijkheid. Al begin dit jaar hebben we gezegd in een organisatie samen te willen werken. Als men het nu nog niet weet, moet men het zelf maar weten. Het is meedoen of ten onder gaan” , klinkt het dreigend uit de mond van de Febetra-directeur.
Secretaris-generaal van de SAV Liliane De Wilde is kort maar krachtig in haar reactie: “Het is ten enen male niet waar dat Febetra heeft aangeboden om met ons samen te werken, noch dat mij de voorzittersstoel is aangeboden.” Volgens haar is samenwerking tussen de twee ook onmogelijk. “SAV is een regionale organisatie die regionale en nationale mandaten (vertegenwoordigingen in commissies etc., red.) heeft. Febetra heeft uitsluitend nationale mandaten omdat het uitsluitend nationale leden heeft. Men kan best een gewestelijke afdeling beginnen, maar die krijgt in de praktijk geen enkel mandaat” , aldus De Wilde.
Zij stelt verder dat Febetra haar ledenaantal ‘schromelijk overdrijft’. Zelf stelt ze dat SAV 1200 ‘echte’ leden heeft, dat wil zeggen dat ze allemaal hun contributie tot de laatste cent hebben betaald. Volgens haar zal Febetra in haar pogingen om regionale afdelingen te vormen in Wallonie tegen dezelfde problemen aanlopen, aangezien daar de UBT Wallonie Bruxelles instaat voor de regionale belangenbehartiging.

Door Rob Mackor