De fusie moet per 1 januari 1992 zijn afgerond. Met de samenvoeging wil de Franse groep onder meer het leegrijden van de Nederlandse ondernemingen bestrijden. Amsterdam blijft als depot (van De Weert) gehandhaafd, evenals het Braakman-depot in Hattem. Volgens de Walon Groep noopt de totstandkoming van de Europese transportmarkt tot een uniform optreden. Opdrachtgevers eisen een multinationale aanpak.

Nedlloyd

Beide ondernemingen werken al jaren samen. Tot 1988 behoorden de bedrijven, gespecialiseerd in het vervoer van auto’s, tot de Nedlloyd Groep. De voorgenomen samenvoeging moet nog worden besproken met de betrokken ondernemingsraden. Ook de werkgeversorganisaties NOB en KNV, en de Vervoersbonden FNV en CNV, zijn op de hoogte gebracht.
Het personeelsbestand blijft volgens de fusieplannen ongewijzigd. In totaal telt de onderneming 260 personeelsleden. Er ontstaat een voertuigenpark met 160 autotransportcombinaties, dat – samen met het auto-handlingcentrum – zal worden ingezet voor binnenlandse en internationale distributie.
Ook in Belgie vond onlangs (op 12 juli) een samenvoeging plaats van twee Walondochters onder de naam Walon-Nelissen. Andere landen, waar de Causse Walon Groep eigen vestigingen heeft, zijn: Spanje, Italie, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie. In geheel Europa voert Walon bovendien een ‘huisstijl’ in (met de kleuren blauw en geel). Causse Walon maakt deel uit van de Franse groep Chargeurs SA in Parijs.
In Nederland zijn op het gebied van autovervoer nog tal van andere ondernemingen actief. Dat zijn onder meer Van Amerongen in Barneveld (van Internatio Muller en de zelfstandige ondernemingen Intramast in Oud-Gastel, Koopman in Noordhoorn en Jan de Rooij in Son.

– Moedermaatschappij Causse Walon in Parijs wil met de fusie onder meer bereiken dat de Nederlandse dochters Braakman en B.F. de Weert minder gaan leegrijden.