Het CLECAT, de organisatie die de vertegenwoordigingen van expediteurs in de twaalf EG-landen verenigt, heeft nu het voorstel ingediend om het onderzoek voor 800.000 ecu uit te voeren. Begin september wordt daarover door de Commissie beslist.
Onderzoeksbureau Consultants Ingefor is belast met de uitvoering van de studie. De bedoeling is dat in iedere lidstaat de gevolgen van het wegvallen van de binnengrenzen per 1 januari 1993 worden opgetekend. Ook de mogelijkheden tot omscholing van het personeel moeten in het onderzoek aan de orde komen.
Directeur J. van Os van de Nederlandse expediteursvereniging FENEX hoopt dat de financiele toezegging uit Brussel zo spoedig mogelijk komt. “Tot onze spijt is alles een beetje vertraagd. Dat is bijzonder jammer omdat we toch een toezegging hadden van de Commissie. Het rapport moet er zo snel mogelijk komen. Dat betekent nog dit jaar” , aldus Van Os. Hij gelooft niet dat de besparing de kwaliteit van het onderzoek zal aantasten.
De Europese Commissie heeft eerder aangekondigd de agenten misschien te compenseren als ze getroffen worden door de nieuwe handelsvoorwaarden in de Gemeenschap. Volgens verschillende landenorganisaties binnen het CLECAT is deze toezegging een doorbraak in hun strijd voor compensatie. Eerder had de EC slechts toegezegd de herscholing van overbodig personeel te willen meefinancieren.
Het CLECAT, de schakel tussen de internationale expeditie-organisatie FIATA, en de Europese Commissie heeft een stuurgroep in het leven geroepen dat de overgang naar een vrije markt moet begeleiden. Onafhankelijk van het CLECAT is FENEX in onderhandeling met de Vervoersbond FNV over een sociaal plan. Ook dat overleg is voorlopig opgeschort. De partijen zijn het oneens over de financiele bijdrage van de werkgevers. De onderhandelingen worden in september heropend.