Datzelfde geldt voor de bedrijven. Een van de huidige dertig douane-klanten met een vergunning voor een vernieuwde regeling is veembedrijf Recter de Veere in Amsterdam. Directeur A. Hollinger is zeer te spreken over de regeling ‘open inrichting voor douane-opslag met voorraad-administratie’, maar gaat het noemen van de nadelen niet uit de weg. De regeling biedt weliswaar het grote voordeel van 24 uur per dag goederen in- en uitslag en opmaak van douanedocumenten, maar Recter de Veere krijgt dat niet cadeau. Het bedrijf dient een minutieuze administratie bij te houden van de beweging per soort goederen naar hoeveelheid en tijdstip. De douane verlangt maandelijks een opgave. Hollinger: “Handmatig was dat niet meer te doen, zodat we een programma hebben laten schrijven voor onze computer. Sinds een maand is dat in werking, en dat fungeert naar behoren, kinderziektes daargelaten.”
Het woord ‘kinderziektes’ noemt ook H. Bijker, teamleider van het edrijven

anedistrict Amsterdam ten aanzien van de vernieuwde regelingen. Vooral in het begin moeten zowel de douane als de klanten er goed hun hoofd bijhouden. Vroeger moest de douanier de beweging van de goederen in het oog houden, nu moet hij nagaan of de administratie deugt. Niet zelden zijn aanpassingen nodig, wat een extra druk geeft op de administratie. Op Schiphol zijn nog geen reacties te verkrijgen. Volgens de douane is er op de luchthaven niet een bedrijf dat zich bekend wil maken als gebruiker van van de vernieuwde regelingen.

Verwarring

De bedrijven zijn ook verward over de nabije toekomst. Eerst waren er de bekende gunstige regelingen als Femac en Fembac en later de toegelaten afzender/ontvanger, toen kwamen er de vijf vernieuwde regelingen, en nu dus de aanpassing aan de EG-verordening. Volgens de douane zijn de vernieuwde regelingen juist een voorloper op de EG-regels. De overgang zal vrijwel zonder problemen verlopen. Uitsluitend het ‘fictief douane-entrepot met rekening’ komt te vervallen. Deze regeling is echter toch verouderd en inmiddels werken nog hooguit tien bedrijven daarmee.
De belangrijkste regelingen worden in een nieuwe groep in de EG-regeling samengebracht, het type C entrepot. Dat geldt zowel Fembac (beperkte administratie), Femsum (summiere administratie) en Femspec (specifieke administratie). Fembac komt te vallen onder type E entrepot.
De veranderingen zijn in een kleine folder vervat die zojuist is gedrukt, en verkrijgbaar bij de douane-districten. De aangevers (vergunninghouders) kunnen zich wenden tot hun district voor meer informatie. In oktober volgt een uitgebreide beschrijving van de veranderingen in het kader van de Europese verordening. Het ministerie van financien moet de operationele regels nog aanpassen.