De Koninklijke Schippers Vereniging ‘Schuttevaer’ kwam hiertegen fel in het geweer. Met succes want de provincie Friesland, verschillende gemeenten en de FRAM toonden begrip voor de argumenten van de schippers, dat ook zij, evenals de buschauffeurs, aan een strak schema zijn gebonden. Met de uitdrukkelijke toezegging dat de beroepsvaart geen hinder van het nieuwe signaleringssysteem zal ondervinden, wist gedeputeerde K. Walsma de opgestoken storm onder de schippers sussen.