Het autogroupage hoofdstuk bestaat uit kaarten van alle Europese landen en van landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waarop groupagevervoer plaatsvindt. De meer dan veertig landkaarten zijn verdeeld in genummerde regio’s. Naast de kaarten staan per regio de expediteurs vermeld die op dat gebied een autogroupagedienst onderhouden.
Het hoofdstuk zeegroupage bestaat uit een alfabetische lijst van meer dan 400 havens met daaronder de expediteurs die een groupagedienst op een haven onderhouden. Beide hoofdstukken worden afgesloten met de adressen, telefoonnummers et cetera van de groupagebedrijven.
‘Groupagediensten van en naar Rotterdam’ is te bestellen bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel, afdeling transportredactie, telefoonnummer 010-4057799. Het boekwerkje kost dertig gulden (exclusief verzendkosten).