ROTTERDAM – De Chinese regering gaat minder investeren in havenprojecten dan aanvankelijk was gepland. Oorspronkelijk werd voorzien in 250 nieuwe ligplaatsen in diverse belangrijke kusthavens, in het herziene programma is nog slechts sprake van 180 ligplaatsen. Een verklaring voor het terugschroeven van de investeringen werd niet gegeven. Volgens ingewijden is echter een deel van het budget voor dit project opgegaan aan herstelwerkzaamheden na de zware overstromingen.