De twee opleggers stonden volgens hem geparkeerd voor een abattoir in Tremorel in het centrum van Bretagne. Daarop hebben de veehouders de veeartsenijkundige dienst opgetrommeld om de dieren te controleren.
“Het is nog te vroeg om definitief uitsluitsel te geven. Maar ik kan al wel zeggen, dat de herkomst van een groot aantal van die runderen niet aangetoond kon worden. Van een aantal andere zijn de papieren op zijn minst verdacht” , aldus Le Moigne desgevraagd. De dieren ondergaan nu een onderzoek naar hun staat van gezondheid, gevolgd door laboratoriumproeven. De uitslag daarvan kan enige dagen op zich laten wachten.