De uitbouw van de Ems was maandenlang een twistpunt tussen de centrale en deelstaatoverheid. De problemen concentreerden zich op de mogelijke gevolgen van de uitdieping voor het milieu. Overeengekomen is nu dat hiernaar een onderzoek komt.
Erkend wordt ondertussen dat de uitdieping van de rivier belangrijk is voor de economie in de regio. Met name de Meyer-werf in Papenburg heeft er belang bij dat de Ems snel verdiept wordt. In februari 1992 moet een grote nieuwbouwferry de werf verlaten, maar met de huidige waterdiepte kan dat niet. Ook de havens van Papenburg en Leer verwachten veel van de diepere rivier. De havenautoriteiten aldaar hopen dat de havens aantrekkelijker zullen worden en daardoor meer goederen zullen aantrekken.
Het definitieve politieke besluit moet volgens het bedrijfsleven snel worden genomen, want als niet in september met baggeren wordt begonnen, dreigt de Meyer-werf de ‘Zenit’ niet op tijd aan de klant te kunnen overdragen en dat wordt een dure grap. De werf heeft overigens besloten een nieuw filiaal in het voormalig Oost-Duitsland te openen. De nieuwe werf zal in Mukran op het eiland Rugen gebouwd worden en zal aan zo’n 1250 mensen werk bieden.
De kosten van de verdieping van de Ems vormen geen struikelblok. Die werden in eerder gemaakte plannen geraamd op 25 miljoen mark. Dit bedrag komt volledig ten laste van het bondsverkeersministerie omdat het hier om een ‘Bundeswasserstrasse’ gaat. Overigens is de kans vrij groot dat de klus voor minder dan 25 miljoen mark kan worden geklaard.