Ook Unitcentre is de laatste tijd geconfronteerd met problemen. Door het uiteenvallen van het TRIO-consortium is het bedrijf een ladingpakket van 50.000 containers per jaar kwijtgeraakt, die P & O en Ben Line hebben overgeheveld naar concurrent ECT. Het faillissement van Holland Canada Lines leverde een verlies op van nog eens 16.000 containers per jaar.
“Wij willen het spelletje van het laden en lossen van containers blijven meespelen” , zo zegt commercieel directeur John Krabbendam in de jongste uitgave van het personeelsblad van Unitcentre, Shift. Dat betekent volgens hem dat er weinig anders opzit, dan investeren in de Maasvlakte.
Krabbendam verwijst in het interview naar de dichtslibbende wegen. Het is voor reders nu nog interessant om hun schepen in de Rotterdamse Waalhaven te laten behandelen, waar Unitcentre nu zit en waar zelfs nog wordt gewerkt aan een forse capaciteitsuitbreiding op Pier 6. De Waalhaven ligt immers veertig kilometer dichter bij het Nederlandse en Duitse achterland.
Maar iedereen gaat uit van een forse groei van het goederenvervoer in het Europa van na 1993 en die groei kan niet door het wegvervoer worden opgevangen. Wanneer het spoor en de binnenvaart een grotere rol gaan spelen in het achterlandvervoer van containers, wordt een terminal op de Maasvlakte veel aantrekkelijker. “Als je de grote rederijen als klant wilt houden, moet je dus een keer naar de Maasvlakte” , aldus Krabbendam.
ECT zit daar overigens al, met zijn Delta-terminal en met de in aanbouw zijnde MSS-terminal voor Sea-Land. Maar ook ECT heeft nieuwbouwplannen voor de Maasvlakte. Om te beginnen de bouw van acht ligplaatsen die als ‘dedicated terminals’ worden ingericht voor daarin geinteresseerde rederijen (Delta 2000-8). Maar later zou er ook een terminal moeten komen voor vijfde-generatie-containerschepen, die met twaalf kranen tegelijk moeten worden gelost (Delta 2000-12).
Investeren in een nieuwe terminal, terwijl de bestaande capaciteitsuitbreiding op Pier 6 nog niet eens klaar is, lijkt voor Unitcentre een sprong in het diepe. Vooral waar Krabbendam laat blijken niet al te veel waarde te hechten aan de positieve groeiverwachtingen van het Rotterdamse Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB). De ambtenaren van het GHB voorspellen een groei van de containeroverslag in Rotterdam van 2,5 miljoen nu tot zes miljoen in het jaar 2010. Maar volgens Krabbendam kun je niet verder vooruit kijken dan ongeveer twee jaar. “Je moet realist blijven. Een groei van drie tot vijf procent per jaar zou al heel mooi zijn. De plannen voor 2010 zijn mooi, maar daar heb je vandaag niets aan.”
Toch wordt Unitcentre nu min of meer gedwongen verder vooruit te kijken dan twee jaar. Een investeringsbeslissing voor de Maasvlakte kan niet te lang meer op zich laten wachten. Overigens kan Unitcentre die beslissing niet zelf nemen; die valt op een hoger niveau en wel bij de raad van bestuur van moederbedrijf Pakhoed. Daar staat de Maasvlakte-terminal, waar 200 miljoen gulden voor moet worden opgehoest, in ieder geval de komende maanden niet op de agenda. De raad van bestuur wil eerst meer duidelijkheid over de toekomst van de verschillende stuwadoorsbedrijven in de divisie Furness Pakhoed Transport Groep. Er wordt druk gesproken over een samengaan van de volle dochter Multi Terminals Waalhaven met de 40-procents deelneming RHPM. Waarschijnlijk zullen er dan ladingpakketten worden overgeheveld naar Unitcentre en zullen er tussen de combinatie Multi Terminals/RHPM en de andere volle dochter Seaport ook pakketten heen en weer schuiven. Deze hele operatie bepaalt voor een groot deel de toekomst van de Waalhaven en de toekomst van Unitcentre.
Bij Unitcentre denkt men echter dat er voor 1995 al begonnen moet worden met de bouw van de terminal. Dat er zoveel haast gemaakt moet worden met de beslissing komt volgens Krabbendan dan ook ‘jammer genoeg op een ongelukkig moment’. “We geven veel uit aan de nieuwe investering op Pier 6” , zo zegt hij. Maar Unitcentre kan ook niet blijven ‘voortkabbelen in de markt, door alleen verder te groeien in de Waalhaven’.
Wanneer Unitcentre inderdaad naar de Maasvlakte gaat, zijn de investeringen in de Waalhaven geen weggegooid geld geweest. Volgens Krabbendam zullen beide terminals dan gehandhaafd worden. Wel zouden er eventueel kranen, die oorspronkelijk zijn besteld voor Pier 6, kunnen verhuizen naar de Maasvlakte. De terminal in de Waalhaven wordt dan gebruikt voor het behandelen van kleinere schepen en wellicht ook voor de opslag van lege containers dichterbij de markt.

Door Chris Klaassen

– Op papier is de nieuwe terminal van Unitcentre op de Maasvlakte al klaar. Wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomst van de Waalhaven, waar Pakhoeds volle dochter Multi-Terminals misschien samen gaat met de 40 procents deelneming RHPM, kan de raad van bestuur van het moederbedrijf de investering van 200 miljoen gulden misschien nog dit jaar op de agenda zetten.