Kort daarvoor stond er in het Financieele Dagblad een juichend verhaal over Frankfort, dat zijn positie als internationaal financieel centrum aan het versterken is. Dit is des te verwondelijker omdat Frankfort geen metropool is en qua bevolkingsomvang veel kleiner dan Amsterdam.
Dat succes nu op zich geen garantie voor succes in de toekomst behoeft te zijn, blijkt uit de positie van Londen. In de Economist van begin mei stond een redactioneel artikel met het hoofd: Why London?. Financiele centra als Tokyo en New York leven van binnenlandse vraag. Londen leeft echter voor een groot deel van de internationale vraag, en dat maakt het meteen kwetsbaarder. Vandaar dat de Londense City een drie-jaar onderzoeksprogramma heeft gelanceerd naar de konkurrentiepositie van het financiele centrum.

Analogie

De problemen en initiatieven die internationaal op financieel gebied spelen, zijn vrijwel analoog aan die op maritiem gebied. Japan, dat tot half in de negentiende eeuw alle buitenlandse handel en scheepvaart overliet aan de Nederlanders, heeft in een relatief korte periode een complete maritieme infrastructuur opgebouwd en de vroegere wereldmacht Nederland vele malen overvleugeld.
De Noren, die niet als Nederland op grote doorvoerstromen zitten, hebben van hun land een vooraanstaand maritiem centrum weten te maken door de kwaliteit van hun ondernemerschap.
Scheepvaart is in Noorwegen zeer prestigieus en het trekt de intellectuele top van de natie.
Zo anders is dit in Nederland.
Hier zien wij een neergaande spiraal op maritiem gebied, waaraan eigenlijk alleen de kleine handelsvaart redelijk het hoofd weten te bieden. Waarom is Amsterdam geen maritiem centrum meer?
Waarom is Rotterdam afgegleden tot een doorgeefluik van lading naar het achterland? De neerwaartse trend is evident, maar de remedies zijn dat zeker niet.
Toch moet er iets gedaan worden, anders gaat het van kwaad tot erger. In mijn inaugurele rede heb ik dat proces gevisualiseerd met de domino- theorie van het transport. Als de redersgemeenschap het in Rotterdam laat afweten, dan zijn de consequenties niet alleen beperkt tot de scheepvaart, maar zullen de gehele transportsector raken.
Indien er geen nieuwe elan ontstaat, dan gaat Maritiem Rotterdam dezelfde weg op als Financieel Amsterdam.

Door prof.dr.ir. Niko Wijnolst