Als je merkt dat je last krijgt van zulk wantrouwen, van zulke al dan niet vermeende ‘conflicts of interest’, kun je twee dingen doen. Je kunt radicaal ervoor zorgen dat je elke mogelijkheid van confligerend belang uitsluit. Dat doen reclamebureaus. Die zullen nooit werken voor twee bierbrouwers of twee automobielfabrikanten tegelijk. In het vervoer, met zijn duizenden klanten, incidenteel of langjarig, met zijn gecompliceerde samenwerkingsverbanden en zijn ketens, werkt een dergelijke radicale regel niet.

Daarom zal een verlener van specifieke diensten binnen het vervoer, zoals de Nederlandse en Belgische combivervoerders Trailstar en TRW, alles op alles moeten zetten om elke verdenking ‘niet neutraal te zijn’ te voorkomen. Daar zullen, wat Trailstar betreft, de vervoerders/expediteurs onder de aandeelhouders rechtstreeks niet veel belang bij hebben. Tenslotte zullen zij vooral deelnemen in de Nederlandse ‘huckepack’-vervoerder om hun eigen vervoerstromen nu en in de toekomst veilig te stellen.

Maar voor het uiteindelijke succes van Trailstar zelf is een ‘image’ van neutraliteit, misschien te verwezenlijken door de introductie van nieuwe aandeelhouders, meer dan wenselijk. Net als een nauwe samenwerking met TRW, de Belgische combi-vervoerder. Veel van de bestaande en toekomstige lijnen lopen tussen enerzijds de Benelux en anderzijds Oost- en Zuid- Europa. Over een spoorwegnet dat nu af en toe al overbelast is. Hier moet het mogelijk zijn de parallelliteit in de belangen te ontdekken, achter de schijnbare ‘conflicts of interest’ tussen Belgen en Nederlanders.

A.M.S.