Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De CBS-cijfers geven aan dat de transport- en opslagsector sinds 1980 de gematigdste loonontwikkeling heeft gekend. De indices van regelingslonen in andere delen van het bedrijfsleven zijn inmiddels stuk voor stuk de 130 punten gepasseerd, met uitzondering van die in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening, die in juni van dit jaar op 128,8 uitkwam.
Een zeer sterke stijging van het loonpeil deed zich in de afgelopen tien jaar voor in de bouwnijverheid en het installatiebedrijf (juni 1991: 156,9). Forse stijgingen hebben zich ook voorgedaan in de landbouw en visserij en de voedingsindustrie.