Het compromis bestaat naar verluidt uit een verduidelijking van de huidige douanevoorschriften van de EG voor vrije invoer van maisgluten en de controle hierop. Cijfers zijn nog niet openbaar gemaakt. Er zal ook de mogelijkheid komen om binnen bepaalde grenzen maisgluten, vermengd met maiskiemen, zonder invoerheffing in te voeren. Het Nederlandse ministerie van Financien past sinds kort deze regel alvast toe, hoewel die nog niet officieel is.
Als de VS zich in het compromis kunnen vinden, kan ook bekeken worden of de tientallen miljoenen guldens die importeurs thans bij banken als garantie moesten storten, teruggevorderd kunnen worden. Maisgluten is een afvalprodukt van mais, dat overblijft als zetmeel en olie eruit is geperst. Het is zeer eiwitrijk en daarom uitermate geschikt als basis voor veevoer.
In 1967 is maisgluten buiten het invoerheffingenstelsel van de EG gebleven, omdat het nog niet ‘ontdekt’ was door de Europese veevoederindustrie. In het EG-douanetarief staat evenwel dat maisgluten slechts vijf procent bijmengsel mag bevatten om onder het nultarief te vallen. Alles ging goed tot begin dit jaar de Rotterdamse douane ontdekte dat in de ladingen maisgluten 10% tot 40% andere stoffen zaten, als maiskiemen, olie en stukjes maiskorrel.
Bij zulke percentages geldt het douanetarief voor mengsels dat ruim 100 ecu per ton bedraagt, hetgeen meer is dan de hele lading waard is. De EG werd ingelicht, en op 27 april meldde Brussel aan alle EG-havens, waar wel eens maisgluten aankomen, dat zij minutieus moesten controleren. Er waren aanwijzingen dat de schepen naar andere havens gingen uitwijken.

Prins

De Amerikanen beweren nog steeds dat zij van de prins geen kwaad weten. Het zou steeds om dezelfde samenstelling gaan. De Nederlandse experts spreken dit tegen. De hogere concentraties bijmenging dateren pas vanaf begin dit jaar. De invoer van maisgluten ging van 1988 tot 1990 van 3,6 miljoen ton naar 5,4 miljoen ton omhoog. Tegelijkertijd daalde de heffingvrije invoer van maiskoeken van 1,6 miljoen ton in 1988 naar 0,8 miljoen ton in 1990.
Experts vermoeden dat de teruggang van maiskoekeninvoer te maken heeft met de strengere normen die er sinds 1989 gelden voor de invoer van dit produkt. Enkele jaren terug was er tussen de VS en de EG, net als nu, onduidelijkheid over de definitie. Als blijkt dat de VS echt te goeder trouw zijn geweest dan bestaat de mogelijkheid dat de EG alle reeds gestorte waarborgen zal kwijtschelden, zo valt in Brussel te vernemen.
Een extra complicatie bij deze zaak is dat de VS-minister van landbouw, Ed Madigan, uit de staat komt waar de belangrijkste fabriek is die maisgluten exporteert.