De Looncommissie van de Stichting van de Arbeid heeft van deze vijf instanties bezwaarschriften ontvangen. Van NOB Wegtransport en Wegvervoer-CVO wordt op deze bezwaren nu weerwoord verwacht. De Stichting van de Arbeid zal, na alle voors en tegens afgewogen te hebben, een advies uitbrengen aan minister drs. B. de Vries van Sociale Zaken. De Vries komt overigens waarschijnlijk pas in oktober of november met het antwoord.
Het belangrijkste bezwaar lijkt, zo meent A.J.M. Heet van Sociale Zaken, te komen van de Vervoersbond FNV. Volgens deze vakbond is het gesloten contract tussen NOB/CVO en CNV in het geheel niet representatief voor de sector. “Zo’n redenering kan zwaar wegen. Wat het uiteindelijke resultaat wordt? Ik durf het niet te zeggen. Daarvoor bevinden wij ons nog te vroeg in de hele procedure.”

Ongetwijfeld

“Of het CAO-akkoord verbindend wordt verklaard? Ongetwijfeld” , wist W. Belksma, onderhandelaar namens NOB Wegtransport en Wegvervoer-CVO, enkele weken geleden al zeker. “En wel voor de periode van drie jaar. Ben ik van overtuigd.” Een werkgever is namelijk volgens Belksma, als er sprake is van een CAO, verplicht dat contract toe te passen op alle werknemers. “Er mag geen onderscheid gemaakt worden (in dit geval tussen CNV’ers en FNV’ers, red.).”
Overigens meent de NOB’er dat negentig procent van de werkgevers die bij dit CAO-akkoord zijn betrokken, aangesloten bij NOB en/of CVO. “Wat dat betreft wordt ruim voldaan aan de eisen die worden gesteld aan een algemeen verbindend verklaring.”